När används bettskena?

Bettskenor används vanligen när man har besvär med bruxism som innebär att man pressar eller gnisslar tänder nattetid. Dessa besvär kan vara skadliga för tänderna och uppstår vanligtvis i samband med stressiga perioder och kan vara temporära problem.

Det kan finnas en mängd olika skäl till att man känner smärta eller funktionsstörningar i käkens leder eller muskler. Dålig blodtillförsel i käken eller tandpressning och tandgnissling, ofta kallad Bruxism, nämns ofta som orsaker. Även psykologiska faktorer som stress och ångest kan vara källor till smärtan.

Omkring 10 procent av befolkningen lider av långvariga käkmuskelsmärtor. Vanligast är smärtorna bland vuxna i åldern 25–40. Kvinnor drabbas i nästan dubbelt så stor utsträckning som män.

Behandling

Lider man av smärta och störningar i käkled och tuggmuskler rekommenderas att man ser över sin livsstil för att åtgärda möjliga psykologiska orsaker till problemen. Att använda bettskena är en vanlig och effektiv metod mot smärtor då den avlastar käkens muskler och leder. Bettskenor förhindrar också fortsatt nötning av tänderna som kan leda till ett instabilt bett.

Bettskenan bör placeras där det upplevs att den skapar störst stabilitet, vilket vanligtvis är den käkhalva med minst antal tänder. Oftast används bettskenan när man sover, men vissa patienter önskar att använda den under dagtid. Vid användning är det viktigt att tänderna borstas innan skenan sätts in i munnen och att skenan rengörs varje dag med tandborste och diskmedel.

Vilka typer av bettskenor finns?

Det finns flera olika typer av bettskenor med lite olika syften. Ofta provas tandskenor ut hos en tandtekniker som tar ett tandtryck för att utforma en individuellt anpassad bettskena. Exempel på sådana skenor är stabiliseringsskenor och mjukplastskenor.

Det finns även enklare och billigare alternativ som passar alla munnar och därför säljs på apotek. De kan användas för att prova på och komma igång med att använda bettskena. Exempel på sådana är Ekulf Nightguard och Plackers Grind No More som är av typen partiell bettskena. Kontakta din tandläkare för att veta vilken typ som passar just dig bäst.