Goda vanor börjar tidigt

När det kommer till munhälsa faller äpplet inte långt från trädet. Forskning visar en direkt koppling mellan föräldrars och barns munhälsa. Goda vanor börjar tidigt, så föräldrar kan därför genom sina egna vanor också ge sina barn förutsättningar till ett hälsosammare liv.  

Rapporten Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga från Socialstyrelsen visar att föräldrars och barns tandhälsa ofta går hand i hand och karies är dubbelt så vanligt hos barn till föräldrar som har dålig tandhälsa. I rapporten framkommer även att barn vars föräldrar inte besöker tandvården löper störst risk att få dålig tandhälsa redan i ung ålder vilket leder till en dålig munhälsa på kort och lång sikt.  

Forskning visar att det finns ett direkt samband mellan munhälsan och totalhälsan varför det är viktigt att också lära barn goda munvårdsrutiner. Då små barn ofta saknar finmotoriken är det viktigt att de får hjälp av en vuxen med detta. 

Att tänderna behöver borstas två gånger om dagen vet de flesta, men borstning rengör endast tre av tändernas ytor. Hälften av beläggningar och smuts sitter mellan tänderna, just därför behöver man använda tandtrådsbygel, tandsticka eller mellanrumsborste för att kunna avlägsna plack och matrester. 

Goda vanor som sätts redan innan tonåren har stora möjligheter att behållas resten av livet!

Fem tips för en hälsosam mun 

  • Borsta två gånger om dagen i två minuter med två centimeter tandkräm på tandborsten. 
  • Rengör mellan tänderna med tandtrådsbygel, tandtråd eller mellanrumsborste i en minut om dagen för att avlägsna plack och matrester mellan tänderna.  
  • Drick vatten när du är törstig, undvik läsk och juice.
  • Låt tänderna vila från syraangrepp mellan måltiderna, dvs hoppa över småätandet.
  • Besök tandvården regelbundet.